Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan SKOL SM


SKOL SM 2015 Inbjudan

 

 

SVENSKT MÄSTERSKAP

I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM

26-27 SEPTEMBER 2015

 

Representanter

 

Skolskyttefrämjandet
Leif Törnquist
Svenska skyttesportförbundet
Hans Drugge
 
 

 

 

 
Tävlingsorganisation

 

Tävlingsledare

Matts Johansson

Bitr. tävlingsledare

Kjell Pettersson

 

Tävlingssekreterare

Jan Norlander

Tävlingskassör

Ragnar Wässman

Sekretariat/Deltagarservice

Jan och Margit Norlander

Grenledare, korthåll bana

Lars E Pettersson

Grenledare, gevär bana

Filip Andersson

Grenledare, korthåll fält

Hans Hägglund

Grenledare, gevär fält

Hans Hägglund

 

Tävlingen omfattar

 

Lördag 26/9

Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna

KL 15 och KL 17

Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna

 GL 15 och GL 17

 

Söndag 27/9

Svenskt skolmästerskap, fältskjutning korthåll för klasserna

KF 15 och KF 17

Svenskt skolmästerskap, figurfältskjutning 6,5 för klasserna

GF 15 och GF 17

Allmän information

 

Anmälan

Om skolorna inom distriktet vill skjuta samlat så skall det anges i anmälan.

Inbjudan och anmälningsblankett finns på INDTA och Västmanlands Skyttesportförbund.

http:/iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Borjaskjuta/Hittadittdistrikt/VastmanlandsSkyttesportbund/

 

 

Ansvarig ledare från Distrikt eller skola skall anges och denne skall vara närvarande under tävlingsdagarna.

 

Föreningar uppmanas att samverka, för att skapa möjlighet för elever på samma skola, men med olika föreningstillhörighet, att bilda skollag!

 

 

Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 31/8. Vid för sent inkommen anmälan fördubblas avgifterna. 

 

Avgifter

Gevär 6,5 bana och fält

90:-

Korthåll bana

90:-

Korthåll fält

90:-

Samtliga lagtävlingar

100:-

Tävlingsdekal

20:-

Lunch (Tävlingscentrum)

80:-

 

 

Samtliga avgifter sätts in på Björksta Uskf bankgiro 562-3194

senast 31/8. Märk talongen med "SKOL-SM 2015".

Den som inte betalt sina avgifter får inte delta!

 

 

Anmälan skickas till

Ragnar Wässman

Mail This is a mailto link

Badelunda Tibble 6

725 96 Västerås

 

 

 

Förläggning

För förläggning hänvisas till Västerås Turistbyrå

Besöksadress Kopparbergsvägen 1

Telefon 021 – 39 01 00     

Mail. This is a mailto link

www.vasterasmalarstaden.se

 

Transporter

Fältskyttar gevär 6,5 och korthåll transporteras vid behov genom arrangörens försorg till respektive startplats.

Tider kommer att finnas vid skyttecentrum.

 

 

Parkering

Parkeringsplatser vid Stockkumla skyttecentrum.

 

 

Måltider

Lunch serveras under dagen vid Stockkumla skyttecentrum.

Meddela speciellt kostbehov vid anmälan.

 

 

Information / Infodisk

fredag 17,00-20,00 vid Stockkumla skyttecentrum.

Lördag-söndag  7,30-tills tävlingarna är slut på skyttecentrum

I infodisk sker all utdelning av matkuponger, dekaler och övrig information.

Utdelningen sker distriktsvis eller skola beroende hur anmälan har skett.

Innan tävlingen kan information hämtas på tävlingarnas hemsida

För information under tävlingshelgen

 

Förfrågningar

Ragnar Wässman

073-351 46 79

Jan Norlander

070-568 57 98

 

 

 

 

Lagledarinfo

INGEN lagledarträff kommer att anordnas.

Lagledarinformation delas ut i samband med förbundshämtningen vid infodisken vid Stockkumla skyttecentrum under fredagen.

 

 

Prisutdelning

Prisutdelning för lördagens tävlingar kommer preliminärt att ske direkt efter tävlingarnas slut vid skyttecentrum.

Prisutdelningen för söndagens tävlingar sker vid skyttecentrum direkt efter tävlingarnas slut.

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Deltagare

Tävlingarna är öppna för elever som under 2015 fyller högst 17 år (1998) och lägst 12 år (född 2003) och är fulltidsstuderande under tävlingsårets hösttermin.

Skol SM är en rikstävling. Det innebär att deltagare självständigt skall kunna genomföra tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment.

 

Nyhet: Skol SM är undantaget från kravet på tävlingslicens. Dock ska skytt som tävlar i klass 17 inneha gevärsskyttekortet.

 

Skytt skall ha goda färdigheter i banskjutning för att delta i fältskjutningen.

Skyttar i klass 15 har rätt att skjuta med stöd.

 

 

Ledare

Varje Distrikt eller skola skall samtidigt med anmälan ange vem som är ansvarig närvarande ledare (från ankomst till avresa).

 

 

 

 

Skjutplatser

All banskjutning genomförs på Stockkumla skyttecentrum.

300 m tävlingen skjuts på 30 st ställ (Sius ascor) och 50 m tävlingen på 30 st ställ (Sius Ascor).

Fältskjutning gevär 6,5 genomföres som figurfältskjutning på skyttecentrum.

Korthållsfältskjutningen genomföres i anslutning till skyttecentrum.

 

 

Vapen

Förvaring av vapen genom egen försorg.

Vapenkontroll genomförs enligt Regelboken Nationellt Skytte på samtliga vapen före tävlingen samt som stickprovskontroll efter varje skjutlag/patrull.

Säkerhetspropp är obligatorisk och skall alltid vara i vapnet när skjutning inte sker.

 

Vapenkontrollen är öppen

fredag 17,00-20,00 Plats; Stockkumla skyttecentrum

Lördag 7,30-12,00 Plats: Stockkumla skyttecentrum

Söndag 7,30-10,00 Plats: Stockkumla skyttecentrum

 

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får inte ha ljud som hörs i skjuthallen. Samtal i mobiltelefon är förbjudet i skjuthallarna samt under hela fältskyttestigen.

 

 

Kikare

Kikare får inte användas vid korthållsfältskjutning.

 
 

 

Tävlingsbestämmelser

 

Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och

Svenska skyttesportförbundet

 

Svenskt mästerskap för skolungdom 

 

Individuellt

Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll ban- och fältskjutning samt gevär 6,5 i

ban- och figurfältskjutning. Dubbelstart EJ tillåtet i kh-fält / 6,5-fält.

 

Hederspriser

Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till c:a en fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning på grundomgången och i fältskjutningen på samtliga sex stationer.

 

Mästerskapsmedaljer

I mästerskapstävlingarna utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i guld, silver samt brons. Placering fyra till tio erhåller plakett i brons.

 

Lagtävlingar och vandringspriser

Segrande skola får inteckning i vandringspris samt plakett monterad på träplatta.

Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp. brons.

För att få inteckning i vandringspris krävs att minst tre lag deltar i respektive lagtävling.

Resultaten i lagtävlingarna i banskjutning baseras på grundomgången. I fältskjutning

räknas alla sex stationerna.

 

Lagsammansättning

Lagen består av två föranmälda skyttar från samma skola och skjutklass. En reserv

får anmälas. Skolan äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag.

Elev vid skyttegymnasier får inte delta i lagtävlingen.

 

Skjutprogram Banskjutning korthåll

 

Korthåll liggande med stöd för klass KL15 och utan stöd för KL17

Grundomgång

Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande

under en tid av 16 minuter. Efter provskotten skall endast det antal tävlingsskott som

åtgår i omgången finnas inom räckhåll för skytten.

 

Final (en per klass)

Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt

skyttar med samma poäng som 20:e skytt, dock max 30 st. Särskiljning enligt Regelboken Nationellt Skytte. Obegränsat antal provskott under en tid av 4 minuter,

därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 enkelskott liggande

under en tid av 30 sekunder per skott.

Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

 

 

Skjutprogram banskjutning gevär 6,5

 

Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass GL15 och utan stöd för klass GL17

Grundomgång

5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter fyra femskottserier under

en tid av 2,5 minuter per serie.

 

Final (en final per klass)

Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt

skyttar med samma poäng som 20:e skytt, dock max 30 st.

Särskiljning enligt Regelboken Nationellt Skytte.

3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av 2,5 minuter följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott.

 

Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

 

 

 

 

 

Skjutprogram figurfältskytte gevär 6,5

 

Fältskytte för klass GF15 (stöd får användas) och GF17

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer. Skjutställningen är liggande

på samtliga stationer.

Mål och avstånd är kända (tillkännages i samband med starttider) samt på hemsidan.

Sex skott per station.

Särskiljning genom innerfigur på samtliga mål.

Ledarhjälp är tillåten 1 minut vid haltpålen (målet synligt). Ledare får inte följa med

till skjutplatsen.

 

Skjutprogram fältskytte korthåll

 

Fältskytte för klass KF15 (stöd får användas) och KF17

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer.

Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden kommer inte att vara längre än de i regelboken angivna maximala avstånden.

Hjälp

Ledare får stanna vid en första haltpåle. Skyttarna fortsätter fram till en andra haltpåle där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. figur C35 mellan 45 och 60 m). Skyttarna ges tid att justera gevären.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:16 Skribent: Kjell Pettersson

E-post This is a mailto link

Har du information som du vill ha publicerad på någon av Västmanlands Skyttesportsförbunds hemsidor, kontakta då webbredaktör Magnus Sträng via mail alternativt telefon 070 35 12 449

Sius_Logo_brown